Poslanik kao inspiracija

Okrenuti drugi obraz ili ne?

Nikad ne dopustite sebi da vas ružne riječi i uvrede koje vam drugi ljudi izgovore navedu da odgovorite ružnim riječima. Jednom prilikom dok je Muhammed, a.s, sjedio u društvu ashaba neki čovjek je počeo uznemiravati i vrijeđati Ebu Bekra, ali je on ...

Pročitaj više

Poslanik, a.s., i šala

Jednom prilikom je došla starica Allahovom Poslaniku, a.s., i zatražila od njega: "O Allahov vjerovjesniče, dovi i moli Allaha da me uvede u džennet!" Poslanik, a.s., joj je odgovorio: "Majko, starice neće ući u džennet." Kad je to čula, starica j...

Pročitaj više

Kleveta i ružan govor

Poslanik, a.s., je rekao: "O vi koji ste povjerovali jezikom, a vjera još nije ušla u vaša srca! Ne ogovarajte druge vjernike i nemojte otkrivati njihove nedostatke. Ko bude otkrivao nedostatke drugih Allah će otkriti njegove nedostatke, a onaj čije ...

Pročitaj više

Uputi me na lijepo ponašanje

Od Alije, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., učio ovu dovu: „„Uputi me na lijepo ponašanje. Doista, na lijepo ponašanje ne upućuje niko drugi do Ti. Sačuvaj me lošeg ponašanja, jer, doista, lošeg ponašanja me ne može sačuvati niko osim Tebe.“ (Bi...

Pročitaj više

Milost prema drugima

Er-Rahman (Milostivi) je Allahovo ime koje je najvoljenije i kojim Ga najčešće dozivamo. Problem je kada Allaha dozivamo imenom Milostivi, ali ne odražavamo Njegovu milost i saosjećanje. Trebamo se zapitati koliko milosti pokazujemo prema našim rodit...

Pročitaj više

Poslanikov ogrtač

Muhammed, a.s., bio je najbolji primjer i uzor u lijepom ponašanju, pa tako i u pogledu altruizma i darežljivosti. Prenosi se od Sehla ibn Sa’da r.a. da je rekao: ‘’Jedna žena je došla kod Poslanika, a.s., i donijela mu ogrtač. Nakon toga, on je u...

Pročitaj više

Poslanik i kiselo grožđe

Jednom je neki siromah donio Poslaniku, a.s., pregršt grožđa. Allahov Poslanik, a.s., sam je pojeo jednu, dvije, tri bobe, a zatim i cijeli grozd. Grožđe nije ponudio nikom od prisutnih. Siromah, koji je donio grožđe, bio je vrlo zadovoljan i otišao ...

Pročitaj više

Zašto je Muhammed, a.s., najljepši uzor?

Allahov Poslanik Muhammed, a.s., ne samo da je u potpunosti ljudima prenio Objavu od Uzvišenoga Allaha već je i praktično pokazao da je on najljepši uzor (uswetunhaseneh) sa najljepšom ćudi (hulukinazim), Poslanik koji je poslan je svim ljudima do Su...

Pročitaj više

Milost Poslanika, a.s., prema griješnicima

Milost kod Muhameda, a.s., djeluje u jasnom pozitivnom pravcu. Veliko srce Muhammeda, a.s., prati sve razloge koji milost čine savršenom objektivnom činjenicom koja obasjpa svakog čovjeka. U svjetlu ovog stava treba razumjeti sve upute i preporuke...

Pročitaj više

Voliš Poslanika? Slijedi ga!

Autorica: Aisha Aijaz Ljubav je divan osjećaj. Ona obuhvata sve najljepše stvari na svijetu. Svaka veza i povezanost postaje jača i izdržljivija kad u njoj postoji doza pripadnosti i ljubavi. Još od ljubavi prema majci iz djetinjstva do odabira ne...

Pročitaj više

Osmijeh u praksi Muhammeda, a.s.

Želim vas upoznati s jednim prilično napuštenim sunnetom (praksom) Allahova Poslanika, s.a.v.s. Kada čitamo siru (životopis Poslanika, s.a.v.s.), nalazimo da ovaj sunnet nazivaju „sredstvom za pridobijanje i mekšanje srca“. Od tih sredstava je i j...

Pročitaj više

Dobročinstvo

„Najbolji čovjek je onaj koji najviše koristi ljudima.“ „Čak i osmijeh je sadaka (dobro djelo)“, rekao je Muhammed, a.s., koji je poticao pomaganje drugima, bez obzira na to koliko to malo ili veliko djelo bilo. Odrastao je svjedočeći prisustvu r...

Pročitaj više

Zaštita (dobrobit) životinja

Dok je najstariji britanski sistem za zaštitu životinja nastao u devetnaestom stoljeću, islamska civilizacija je bila posvećena zaštiti životinja stoljećima ranije, zahvaljujući uputama Poslanika Muhammeda. „Dobro djelo učinjeno životinji isto...

Pročitaj više

Obrazovanje

 „Tražite znanje pa makar i u Kini“, bilo je Muhammedovo upustvo svojim sljedbenicima u sedmom stoljeću u Arabiji. U vrijeme kad Kina nije bila udaljena dvanaest sati leta, poruka je bila jasna: ne zaustaviti se u potrazi za znanjem. U Medin...

Pročitaj više

Okoliš

"Ako vam u rukama bude palmina sadnica kada nastupi Sudnji dan, nastojte da je zasadite." Muhammed je isticao kur'anski propis prema kojem je Zemlja amanet dat u naslijeđe ljudima. U hadisu: "Cijela Zemlja je mesdžid", Zemlju je uporedio sa svetim...

Pročitaj više

Socijalna pravda

Dobrobit društva je imala veliki značaj za Muhammeda, koji je propovijedao da svi ljudi imaju ista prava i privilegije. Govorio je da su ljudi jednaki kao zupci na češlju, a svoje riječi je potvrđivao i djelima. Muhammed je bio društveni aktiv...

Pročitaj više

Prava žena

"One su (žene), uistinu, druga polovica muškarcima." U Kur'anu se kaže da su muškarac i žena stvoreni da budu jednaki dijelovi para. Muhammed je rekao da su prava žene sveta i da su žene “druga polovina muškarcima”. S obzirom na to da su žene ...

Pročitaj više

Jesmo li zaista inspirisani Muhammedom, s.a.v.s.?

U junu 2010. godine muslimani iz Velike Britanije su producirali odličan video serijal pod nazivom “Inspirisani Muhammedom”, kako bi podstakli na bolje razumijevanje islama i muslimana. U ovoj kampanji su predstavljeni mnogi aspekti  ponašanj...

Pročitaj više

Britanska glumica koju je inspirisao Poslanikov život

Islam sam prihvatila nakon što sam diplomirala na Cambridgeu. Prije toga sam bila katolkinja-skeptik – vjerovala sam u Boga, ali sam osjećala nepovjerenje prema organizovanoj religiji. Za mene je ključan bio Kur'an. Najprije sam mu prišla s ljutnj...

Pročitaj više

Mirotvorac i Milost čovječanstvu

Kao pluralist, imao sam mnogo pitanja o Poslaniku Muhammedu prije nego što sam ga priznao kao mirotvorca i milost čovječanstvu. Skeptičan sam prema pripisivanju uzvišenog statusa vjerskim vođama, kako u islamu tako i u drugim religijama. Želio sam...

Pročitaj više

Šta me je izučavanje Muhammedovog života naučilo o islamu

Muhammedova uvjerenja o tome kako treba postupati prema vjerskim manjinama čine ga univerzalnim prvakom ljudskih prava, posebno jer se odnose na slobodu savjesti, slobodu vjeroispovijesti, kao i pravo manjina da imaju zaštitu za vrijeme sukoba. Mu...

Pročitaj više