Historijat kampanje - 2006

Realizacija kampanje „Osoba koju vrijedi upoznati“ počela je u ponedjeljak, 10. aprila 2006. godine, objavljivanjem teksta „Milost svjetovima“ u Dnevnom avazu.