Inspiracija za razumijevanje i samilost

Objavljeno: 7. decembar. 2014. | broj otvaranja: 260
Autor:Poslanikova dobrota, pravednost i milost prema svim ljudima, a posebno prema siročadi i siromašnima, je nešto što me svaki dan inspiriše i daje snagu i volju da radim na sebi i pomažem drugim ljudima. Pomaganje drugim ljudima u ime Allaha je popraćeno neopisivo lijepim osjećajima.

Muhammed, a.s., je ostao vrlo rano siroče i odgajan bez roditeljske ljubavi. Allah, dž.š., je upravo njega odabrao za poslanika, jer je znao da će razumjeti svoj ummet i suosjećati s nedaćama siročadi, siromašnih, potrebnih, obespravljenih i bespomoćnih.

"Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio, i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na pravi put uputio, i siromah si bio, pa te je imućnim učinio? Zato siroče ne ucvili, a na prosjaka ne podvikni, i o blagodati Gospodara svoga kazuj!"

Kur'an: Ed-Duha, 6-11.

Nakon što je ostao siroče i kada je njegov amidža preuzeo odgovornost za njegov odgoj, Poslanik, a.s., se mnogo trudio da doprinese toj porodici. Počeo je vrlo rano da zarađuje novac. Postao je pastir kao, i svi Allahovi poslanici. Po brdima Meke je za male novčiće čuvao ovce i na taj način pomagao domaćinstvu svog amidže. Odvojen od svijeta imao je mnogo vremena da razmišlja o Allahovom stvaranju i Njegovim stvorenjima. To osamljivanje i razmišljanje proizvelo je jaku vezu između njega, roba, i njegova Gospodara, Onog Koji je stvorio ovaj kosmos, nebesa, zemlju, brda, drveċa, mora, itd.

Ovo iskustvo i priča iz Poslanikovog, a.s., života dala mi je mnogo snage da se suočim sa svim problemima koje su se dešavali u mojoj porodici, odmah nakon rata. Nakon 30 godina braka moji roditelji su se razišli. Unutar porodice je vladala nesloga,  a mnogo bolnih i teških trenutaka je uslijedilo za nas. Kao najmlađi član porodice, ostala sam da živim sa majkom i da se brinem o njoj. S obzirom na malu penziju koju je moja majka primala, bila sam prinuđena da tokom svog školovanja radim i zaradim još nešto novca kako bismo mogli preživjeti. Često sam se osamljivala i mnogo razmišljala zašto se ovo desilo i zbog čega nas Allah iskušava. Pratila sam znakove koje mi je Allah, dž.š., slao i uviđala koliko mi je pomagao, dok sam završavala svoje školovanje. U svemu sam osjećala Njegovo prisustvo.

Mnogo sam razmišljala o svemu iz prošlosti i o tome koja je moja uloga u ovoj porodici. Zašto su mi roditelji dali baš ovo ime? Šta moje ime znači? Nakon što sam istražila značenje svog imena, shvatila sam da je moja uloga u ovoj porodici da budem neko ko druge savjetuje, pomaže i pokušava da ujedini porodicu. Da budem ona koja sluša i suosjeća s problemima svih članova porodice, te pokušava da kroz dobre primjere, poput Poslanika, a.s.,  pokaže ljubav, razmijevanje, samilost i uputi na Pravi put. Ovaj proces je jako težak, dugotrajan, iziskuje mnogo truda i vremena. Uz Allahovu pomoć, iskreno se nadam da će jednog dana biti bolje, da ću ustrajati i uspjeti ujediniti porodicu. Jedino mi preostaje da dovim i molim se Bogu da istrajem u svom zadatku koji mi je dodijeljen. Molim Uzvišenog Allaha da životopis Poslanika, a.s., bude naš put do Njega Uzvišenog. Hvala Allahu na početku i na kraju, i neka je salavat na Poslanika, a.s.